Yabancı dil eğitimimizde, çocuklarımıza kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin ve kültürün varlığını fark ettirmeyi ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgi ve isteği uyandırmayı amaçlıyoruz.

Yabancı dilleri öğrenirken başka kültürlerin ve yaşam biçimlerinin farkındalığını yaratıyoruz. İngilizce öğretmenlerimiz yönetiminde çocuklarımıza ; kelimeler, kavramlar, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle desteklenerek, yaşayarak kavratılmaktadır.

Programımızda, hikâye, drama ve değişik materyallerin seslerinden oluşan ritim çalışmaları ile zenginleştirilerek çocuklarımızın yabancı dili öğrenmesini pekiştirici bir süreç yaşamaları, doğal öğrenme ortamlarında yabancı dili, yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktadır.