Okul öncesi psikolojik danışmanları olarak bizler;

Çocuğun yaşantısındaki güçlü değişkenlerin (aile, okul) birbirinden haberdar olmasını, ortak amaç için doğru hareket edilmesini, gidilecek yönün belirlenmesini, çocuğun gelişiminin izlenmesini, ihtiyaçlarının tanınmasını sağlamaktayız.

ÖĞRENCİ

Oryantasyon Süreci

Anaokulu çocuğun, aileden ayrı bir birey olarak var olmayı deneyeceği sahadır. Bu başlangıcın mutlu ve güven dolu olması önemlidir. Bunun için okul öncesi psikolojik danışmanları olarak okulun ilk günlerinde, oryantasyon çalışmalarını yürütürüz.

Doğal Gözlem

Okul öncesi dönemde, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreç, sınıf ortamındaki oyun oynama süreçleridir. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim becerileri konusunda bilgi sağlar. Edinilen bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılır.

Oyun Terapisi

Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklarımıza oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğretiyoruz.

Bireysel Görüşmeler

Değişen dünyada çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra, sorunlarını doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır. Bu amaçla tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak, evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını ve akıllarından geçenleri ifade etmeleri için yüreklendiriyoruz.

İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizi özellikle branş derslerinde gözlemliyor ve öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda başarılı olabilmeleri için, gerekli motivasyonu sağlıyoruz. Yetenek kulüplerine seçilmeden yetenek ve ilgi testleri yaparak, seçeceği yetenek kulübü için rehberlik yapıyoruz.

Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri ve karakter eğitimi sayesinde, çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlâki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul psikolojik danışmanının sınıf içinde aktif olduğu, sosyal beceri dersleri yapıyoruz.

Test ve Envanterler

Çocukların akademik durumlarını, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini anlamada bir araç olan testler, okullarımızda psikolojik danışmanımız tarafından öğrencilere periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.

Öğrencimizle İlgili Hangi Alanların Geliştirilmesi Gerekiyorsa Bu Yönde Çalışmalar Yapılır.

 

Anaokulumuzda Uygulanan Testler

  • Gelişim Testleri
  • Dikkat ve Görsel Algı Testleri
  • İlkokula Hazırlık Testleri.
  • Psikolojik Değerlendirme Testleri.
  • Yetenek ve İlgi Testleri.

VELİ

Aile Danışmanlığı

Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda, velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerimizin gelişimleri ve problemleri hakkında anne-babaları bilgilendirerek, çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmetini veririz. Öğrencilerimize uygulanan gelişim testleri sonrasında, bireysel raporlamalar yapmak üzere aile ile değerlendirme görüşmeleri de yapmaktayız.

Ana-Baba Gelişim Çalışmaları

Aile Eğitimi
Veli Bülteni
Bilgilendirme Çalışmaları

ÖĞRETMEN

Öğretmen Görüşmeleri

Çocuklarımızın hayatında önemli bir etkiye sahip olan öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler yaparak her öğrencinin gelişimi hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunuruz.

Hizmet İçi Eğitimler

Psikolojik Danışmanımız ve okulumuza davet ettiğimiz uzmanlarla sürekli bir gelişim imkânı sunarız. Öğretmenlerimizin çocuk psikolojisi, sağlığı ve doğru davranış yöntemleri konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktayız.