Orff Eğitimi

Müzik programımız Orff-Schulwerk yaklaşımı doğrultusunda müzik öğretmenimiz tarafından uygulanmaktadır. Carll-Orff’un sanatsal-pedagojik yaklaşımı; yaparak-yaşayarak (aktif) öğrenme anlayışına dayanmaktadır. Müziği yalnızca çok iyi bir müzik kulağı olan ve enstrümanına çok zaman ayırarak çalışan; müzik öğrenimi için seçilmiş bir grubun yapabileceği inanışından uzak, her çocuğun müzik ile ilişkisi olumlanır ve çocuklar gelişimsel olarak artan müzik yapma becerileri ile donanır.

Atölyemiz

Müzik ve hareket eğitimi bir arada düşünülerek; harekete ve ritme dayalı aktif müzik yapma yaklaşımı benimsendiği müzik atölyemizde insanın müziği kendiliğinden ve önyargısız bir biçimde bünyesinde barındırdığı gerçeği müzik programımızın temelini oluşturur.

Atölyemizde Orff-Shulwerk yaklaşımı doğrultusunda Orff müzik aletleri kullanılır. (Ritim çubukları, zilli def, agogomarakas, kastanyet, davul) aletlerini çocuklar oyuncak olarak algılarlar. Aletler kolayca taşınabilir ve kolay çalınabilirler. Akort gerektirmez ve çocukların kas motor gelişimlerinde yardımcı olur.

.