Görsel Sanat Eğitimi

Çocuğun duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yollardan biri sanattır. Sanat çocukluktan başlayıp akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal gücünü kullanarak el ve göz koordinasyonu gelişmesine destek sağlar.

Hayal gücü ile bir araya getirdiği parçalardan, obje ve nesnelerden özgün ürünler oluşturan çocuk ; bu yolla kendine güvenen yaratıcı bir birey olarak kendini sanat yoluyla özgürce ifade edebilen ve bunları sanat yoluyla dışa aktarma fırsatı bulan bireyler olurlar.

 

 

 

 

 

 

Atölyemiz

Sanata ve sanatın çocuklar üzerinde etkisine önem veren bir kurum olarak görsel sanat atölyemizi büyük bir özveriyle, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarladık. Eğlence, yaratıcılık ve sanatın birleştiği atölyemizde çocuklarımız resim, heykel, seramik, dokuma, takı tasarımı, ebru sanatı, mozaik sanatı, duvar boyama, atıklarla sanat, arkeoloji ve kazı çalışması, müze gezileri gibi farklı sanat biçimleri ile birlikte farklı kültürleri de eğlenerek keşfederler.

Atölyemizde kullanılan teknikler, öğrencilerin aynı “şey”lere herkesten farklı gözlerle, farklı açılardan bakmasına, daha önce kimsenin düşünmediğini düşünmek ve daha önce hiç kimsenin yapmaya kalkışmadığını yapmak için kendinde cesaret bulmasına, hayal dünyasındaki özgünlüğü üretime dönüştürebilmesine yöneliktir. Çalışmalarda, beyin fırtınası, sinektik, scamper, yaratıcı drama, yaratıcı sorun çözme, 6 şapkalı düşünme tekniği gibi birçok teknikten yararlanılmaktadır.