Etkinlik Programlarımız

Okulumuzda; türkçe dil etkinlikleri, yabancı dil, fen ve doğa etkinlikleri, müzik, halk dansları, görsel sanatlar, sportif etkinlikler, drama, satranç ve öğrencilerimizin yaşına uygun olarak ihtiyaç duyduğu sosyal kültürel ve sportif etkinlikler programlanmıştır.

Türkçe Dil Etkinlikleri

Dinleme becerisini arttıran, özellikle anadili ile duygularını ve düşüncelerini etkili ve özgürce ifade etmelerini sağlayan etkinliklerle çocuklarımızın sözcük dağarcığını artırmak, kelime tanımlama becerisi geliştirmek amaçlanmıştır

Yabancı Dil

Dilin, küçük yaşlarda daha kolay öğrenilebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu gerçekten hareketle okulumuzda uygulanan yabancı dil programı, çocuklarımızın belli bir kulak dolgunluğu edinmelerine, sözcük ve kavram bilgilerini geliştirebilmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Çocuklarımızın öğrenme ve araştırma isteklerini arttıran, merak uyandıran gözlemler, deneyler, geziler ve proje çalışmalarından oluşan etkinliklerdir.

Görsel Sanatlar

Çocuklarımız estetik duygularını geliştirmelerini sağlayacak bu etkinlikle, onların sanata bakış açılarını ve sanat bilincini geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Müzik ve Halk Dansları

Okulumuzda verilen müzik ve halk dansları eğitimi ile çocuklarımızın müziksel ve ritmik zeka özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Drama

Bu etkinlikle; gelişmekte olan çocuklarımızın grup içerisinde sorumluluk almaları, hayal güçlerini kullanarak her türlü taklit ve canlandırmalarıyla bireysel yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Sportif Etkinlikler

Sportif etkinliklerimiz önceden belirlenen program kapsamında çocuklarımızın yaş gruplarına uygun ve onların ruh ve beden sağlığını koruyacak ve geliştirecek niteliktedir.

Gezi Programı

Yıl boyunca işlenen konulara uygun araştırma-inceleme gezileri düzenlenir. Gezilerle çocukların araştırma yaptıkları konuları yerinde inceleme ve somut deneyimler kazanmaları hedeflenir.