Jimnastik

Çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak, günlük yaşamın koşullarına alıştırmak amacıyla yapılan  Jimnastik etkinlikleri yaş grubu özellikleri göz önünde

Drama

Yaratıcı Drama dersleri, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için kullandığımız en önemli eğitim araçlarından bir tanesidir. Öğrencilerin beden dillerini kullanmalarını, iletişim

Orff

Daha anne karnındayken işitme becerisini kazanan çocuğun, yaşamında müziğin zeka gelişimindeki büyük rolünden yola çıkan okulumuzda müzik ve Orff eğitimi; . Ses dinleme ve ayırt etme, . Orff

Sanat Eğitimi

Sanat eğitimimiz; branş öğretmenlerimiz tarafından, anaokulumuz bünyesinde bulunan özel tasarlanmış dersliklerde gerçekleştirilmektedir. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini

İngilizce

Anaokulumuzda öğrencilerimiz anadillerine paralel olarak İngilizce dil eğitimi de alırlar.Öğrencilerimize küçük yaşta başka bir dilin farkına varmalarını, çeşitli oyunlar ve drama çalışmalarıyla

Stem+Art

Mühendislik çalışmalarının temeli olarak da adlandırabileceğimiz robotik uygulamaları, çocuklarımızın bilişsel ve duygusal olarak tüm gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. Çocuklarımız