İngilizce

Anaokulumuzda öğrencilerimiz anadillerine paralel olarak İngilizce dil eğitimi de alırlar.Öğrencilerimize küçük yaşta başka bir dilin farkına varmalarını, çeşitli oyunlar ve drama çalışmalarıyla bu dili sevdirmeyi ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Onların yabancı kültürlerle tanışmalarını sağlıyoruz.