Drama

Yaratıcı Drama dersleri, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için kullandığımız en önemli eğitim araçlarından bir tanesidir. Öğrencilerin beden dillerini kullanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirebilmelerini, grup arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmelerini hedefler. Sosyal becerilerinin geliştiği bu etkinlik 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarını kapsar.